Health Factory

Health Factory är Aalto-universitetets nyaste factory och inledde sin verksamhet i början av år 2013. Det finns ett globalt, samhälleligt behov av kunskap inom branschen för hälsovård och välbefinnande. I Finland finns kompetens och kunskaper i branschen. Health Factory är en process, som riktar kunnandet dit det behövs.

Health Factory tillämpar forskningsrön för att lösa praktiska problem inom hälsovårdsbranschen

Health Factory söker tillsammans med Aalto-universitetets intressentgrupper lösningar till samhälleligt betydande, konkreta problem.

Ett av de problem man arbetar för att lösa är kognitiv rehabilitering av hjärninfarktpatienter, som kräver nya metoder. Institutionen för elektroteknik vid Högskolan för elektroteknik har tagit fram nya metoder tillsammans med HUCS.

Health Factory stöder uppkomsten av nya företag inom hälsovårdsbranschen

Med hjälp av Health Factory utvecklas nya lösningar också som stöd för företagsverksamhet inom hälsovårds- och välbefinnandebranschen. En lyckad lösning kan fungera som grund för ett nytt företag eller ges till ett redan befintligt företag för att tas i bruk.

Health Factory är en bro mellan forskning och innovationer.

Health Factory hjälper nya spin-off-företag att få finansiering i ett tidigt skede – för byggande av prototyper och proof-of-concept samt i anskaffningen av de första nöjda kunderna. Innovationerna kommersialiseras inom 2-3 år.

När verksamheten kommit ordentligt i gång är målet att flera nya spin-off-företag ska grundas årligen.

Verksamheten leds av Aalto-universitetet tillsammans med intressentgrupperna

Lösningarna utvärderas av mentorgrupper som tillsätts specifikt för varje fall samt av de kunder som berörs av lösningarna. Mentorer är bl.a. representanter för Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Tekes och Aalto University Centre for Entrepreneurship.

Health Factory koordineras av Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet

Läs mer

Health Factory nyheter på finska eller på engelska

Nyheter

Evenemang

Visa mera