Forskning

Den internationella forskningsmiljön vid Högskolan för elektroteknik främjar både grundforskning och utveckling av de nyaste teknikerna, och erbjuder ingenjörsutbildning av hög kvalitet för både finländska och internationella studenter.

Den kvalitativt högtstående forskningen vid högskolan går ut på att främja större energieffektivitet vid överföringen, fördelningen och konsumtionen av energi, att utveckla elektronik som gynnar välbefinnandet och hälsovården i samhället och att påskynda och optimera trådlös dataöverföring. Högskolan fokuserar även på att utveckla tekniker för framtidens internet och på att bygga intelligenta robotar för forsknings- och användningssyften.

Högskolan för elektroteknik har i internationell jämförelse förstklassiga utrymmen för forskning och förstklassig apparatur. Detta gäller för Skoggård radioforskningsstation,  laboratoriet för högspänningsteknik och det nationella mätnormallaboratoriet.  Forskningscentret för mikro- och nanoteknologi Micronova kan bl.a. stoltsera med Nordens största renrum.


Publikationer

Aalto-universitetets bibliotek erbjuder många möjligheter för informationssökning, bl.a. gällande forskningsrön och publikationer. Information om sökning finns på de finska och engelska sidorna.

Nelli-informationssökningsportal [fi]
I Nelli kan du hitta alla de elektroniska resurser Aalto-universitetets tekniska högskola har tillgång till: elektroniska tidskrifter, e-böcker, referensverk, ordböcker, databaser samt utvalda fritt tillgängliga e-resurser. I Nelli-portalen kan man göra informationssökningar och söka i flera databaser samtidigt. Också databaserna TEEMU, TENTTU och LINDA är sökbara via Nelli.

TENTTU databaserna [fi]
TENTTU är bibliotekets eget informationssökningssystem. TENTTU databaserna innehåller uppgifter om det material som finns i biblioteken på campusområdet Otnäs (= TEEMU). I TENTTU finns också uppgifter om artiklar i finskspråkiga tekniska tidskrifter samt om diplomarbeten, kandidatarbeten och licentiatavhandlingar utförda vid Tekniska högskolan. TENTTU:s registerdatabaser innehåller information om Tekniska högskolans verksamhet: forskning och publikationer.

Mer information på institutionernas websidor

Nyheter

Evenemang

Visa mera