Högskolan för elektroteknik – signalerar kvalitet

Elektroteknik, naturvetenskaper och informationsteknik vävs samman i Högskolan för elektroteknik till intelligenta system som sparar energi och ökar välfärden. Vi utvecklar lösningar som förbättrar livskvaliteten, från äldreomsorg till rymdrobotar. Med vår forskning söker vi svara på många av de utmaningar som en hållbar utveckling ställer.

Genom mångvetenskapliga projekt och breda forskningsprogram har vi möjlighet att börja skapa teknologier av ny typ, som kan innebära en radikal förändring av nuvarande verksamhetssätt och tillämpningar.  Vi drar nytta av det konstnärliga och ekonomiska kunnandet inom Aalto-universitetet och förädlar forskningsresultat till innovationer och tillämpningar som gagnar samhället.

Möjligheterna till nyskapande grundar sig på engagerade forskare, flitiga studerande, en modern infrastruktur för forskningen och en alldeles utmärkt stödorganisation. Till de starka sidorna i vår högskola hör en intensiv och internationell samhörighetskänsla.

Aalto-universitetets högskola för elektroteknik inledde sin verksamhet den 1 januari 2011. Den baserar sig på Tekniska högskolans fakultet för elektronik, kommunikation och automation. Aalto-universitetet utgjordes av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan.


Ladda ner Högskolans broschyr

På finska eller på engelska

signaali_laadusta_sm.jpg signal_of_quality_elec.jpg

Nyheter

Evenemang

Visa mera