Opiskelijaelämää

Millaista Sähkötekniikan korkeakoulussa opiskeleminen on?

Aalto-1 -opiskelijasatelliitti

Aloite Suomen ensimmäisestä satelliitista lähti Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoilta. Katso video!


Oppimista tekemisen kautta

Mitä syntyy, kun opiskelijoilla on aikaa, inspiraatiota ja iso kasa elektroniikkaa? Sähköpaja-kurssi on saanut opiskelijoilta hyvää palautetta. Kurssilla opitut asiat toteutetaan käytännössä, ilmapiiri on innostava ja motivoiva.

Kurssi on pakollinen ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta kurssin valitsee yhä enemmän myös vanhempien vuosikurssien opiskelijat laajasti eri suuntautumisopinnoista.

Kurssi tukee opiskelijoiden luovuutta, tiedonhankintaa, teoriaa ja käytännön oppimista sekä parhaimmillaan luo pohjan yrittäjyyden alulle. Kurssi on oiva esimerkki siitä, miten Aallossa koulutetaan tulevaisuuden monitaitoisia osaajia.

Jokainen kurssi päättyy loppuseminaariin, jossa opiskelijat pääsevät esittelemään töitään.

Katso video!


Killat

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa toimii kolme aktiivista kiltaa:

Killat pitävät huolta oman koulutusalansa opiskelijoista. Killan tehtävä on yhdistää saman alan opiskelijoita ja huolehtia jäsenten edunvalvonnasta korkeakoululla. Lisäksi killat julkaisevat lehtiä ja järjestävät erilaista vapaa-ajan toimintaa.

Uusien opiskelijoiden eli fuksien saattaminen turvallisesti opintojen alkuun on yksi killan tärkeimpiä tehtäviä. Tämä tarkoittaa uusien opiskelutapojen opettelemista, kontaktien luomista opiskelukavereihin sekä teekkarikulttuuriin tutustumista.

Killat toimivat yhteistyössä korkeakoulun kanssa.

Killalla on kontakti myös Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY), joka hoitaa kansallisella tasolla opiskelijoiden edunvalvontaa.

AYY:n alaisuudessa toimivista yhdistyksistä löytyy jokaiselle jotakin: ammattiainekerhoja, musiikki- ja kulttuuriyhdistyksiä, ruokaan ja juomaan keskittyviä yhdistyksiä, urheiluyhdistyksiä, yhteiskuntavaikuttajia jne. Jos ylioppilaskunnasta ei löydy yhdistystä, jossa voit harrastaa mielilajiasi, voit perustaa sellaisen itse!


Tee videokierros Aalto-yliopiston kampuksilla


Lue lisää

Uutiset

Tapahtumat