Tutkimuksen painopistealueet

Yhteiskunnan suurista teemoista koulullemme keskeisiä ovat tieto- ja viestintäteknologia, kehittyneet energiaratkaisut, materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä terveys ja hyvinvointi.


Tieto- ja viestintäteknologiat

 • Tieto- ja viestintäteknologiat mahdollistavat teknologiat ja toiminnot: mikro- ja nanoteknologia, mikroelektroniikka ja radiotekniikka
 • Viestintätekniikka ja signaalinkäsittely: laitteistotutkimuksen (elektroniikka) ja tietotekniikan yhdistäminen pyrittäessä ratkaisemaan digitalisaation suuria haasteita ja kehittämään tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologiainfrastruktuurin edellyttämää teknologiaa
 • Alojen välinen ja sovellettu tutkimus: teknologian käytön tutkiminen ja eri tutkimusalojen synergian hyödyntäminen pyrittäessä yhdistämään digitaaliset ja laitteistohyödykkeet tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologioiden sovelluksissa.

Kehittyneet energiaratkaisut

 • Älykkäät energiajärjestelmät, älykkäät verkot sekä energian keruu ja jakelu
 • Hajautetun ja uusiutuvan energian tuotannon valvonta ja automatisointi
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvot ja voimansiirtolaitteet
 • Valaistus, älykkäät rakennusteknologiat ja -palvelut sekä anturit energiankäytön seurantaa varten

Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö

 • Elektroniikan ja fotoniikan kehittyneet materiaalit, kuten räätälöidyt puolijohteet, grafeeni ja nanorakenteiset materiaalit
 • Muun muassa antureiden, aurinkokennojen, lasereiden ja ledien innovatiiviset laitekonseptit
 • Mikro- ja nanoteknologiaan perustuva tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologia, älykkäät mikro- ja nanojärjestelmät (esim. nanorobotit, esineiden internetin integroidut piirit sekä mikro-, nano- ja biovuorovaikutukset)

Terveys ja hyvinvointi

 • Terveydenhoidon uudet arvopohjaiset mallit, joissa hyödynnetään moderneja tieto- ja viestintäteknologioita
 • Menetelmät niiden yksilöiden tunnistamiseksi, joilla on suurin ateroskleroosin, sydämen vajaatoiminnan, syövän, diabeteksen, rappeuttavien hermostosairauksien ja psykiatristen häiriöiden riski
 • Ikääntyvän väestön itsenäisen ja turvallisen elämän takaavat ja trauman jälkeiseen kuntoutukseen tarkoitetut teknologiat

 

Sivusta vastaa: viestinta-elec [at] aalto [dot] fi (Aalto-yliopiston viestintä) | Viimeksi päivitetty: 16.05.2017.