Tutkimuksen painopistealueet

Teknologioista olemme valinneet painopistealueiksemme tieto- ja viestintäteknologian sekä mikro- ja nanoteknologian. Yhteiskunnan suurista teemoista koulullemme keskeisiä ovat energia ja ympäristö sekä terveys ja hyvinvointi.


Energia ja ympäristö

Energiaan liittyviä tutkimusaiheita on Sähkötekniikan korkeakoulun kaikilla laitoksilla. Tutkimuksessa huomiota saavat erityisesti uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Myös energian tuottamisen, muuntamisen ja siirtämisen luotettavuus sekä hyvä hyötysuhde ovat tärkeitä tutkimuskohteita.

Ympäristöteknologian tutkimuksessa arvioidaan esimerkiksi ihmisten toimien ympäristövaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa. Korkeakoulussa tehdään tutkimusta liittyen esimerkiksi kaukokartoitukseen, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, säähän, veteen, metsiin, maatalouteen ja jäteveden käsittelyyn.


Tieto- ja viestintäteknologia (ICT)

Mobiili tietoliikenne ja internet ovat modernin yhteiskunnan keskeiset tekijät. ICT kokonaisuutena auttaa meitä vähentämään ekologisia haittoja ja tukee kestävää kehitystä. Samalla kuitenkin erilaiset laitteet, kuten käyttäjien päätelaitteet, kiinteät ja langattomat yhteydet sekä palvelinkeskukset, kuluttavat yhä enemmän energiaa. Uutena yhteiskunnan haasteena on myös kyberturvallisuus ja yhteiskunnan kriittisten järjestelmien suojaaminen hyökkäyksiltä.

Sähkötekniikan korkeakoulussa tehdään maailmanluokan tutkimusta ICT-alalla. Tutkimus linkittyy läheisesti käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Koulussa on myös tarjolla arvostettuja kansainvälisiä ICT-alan maisteriohjelmia, jotka vetävät puoleensa erinomaisia opiskelijoita.


Mikro- ja nanoteknologia

Mikro- ja nanoteknologia ovat mahdollistavia teknologioita, jotka tukevat korkeakoulun muita tutkimuksen painopistealueita. Korkeakoulussa tehdään alan tutkimusta aina perustutkimuksesta lähtien toimivien laitteiden ja järjestelmien valmistamiseen asti.

Tutkimuksessa tehdään paljon yhteistyötä huipputeknologiateollisuuden kanssa, ja suuri osa tutkimusrahoituksesta tuleekin yliopiston ulkopuolelta. Tutkimustoiminta on hyvin kansainvälistä. Tutkimuksen käytössä on mikro- ja nanotekniikan tutkimuskeskus Micronovan erinomainen infrastruktuuri.

Ajankohtaisia tutkimusaiheita mikro- ja nanoteknologiassa ovat muun muassa LED-teknologia, aurinkokennot, metamateriaalit, mikro- ja nanorobotiikka sekä sensorit.


Terveys- ja hyvinvointiteknologia

Terveys- ja hyvinvointiteknologia on yhteiskunnallisesti tärkeä ala, jolla on tarvetta lukuisille innovaatioille. Olemassa olevien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa sen, että korkeakoulun tutkimuksessa voidaan keskittyä sovelluksiin ja ratkaisujen kehittämiseen. Tutkimusta tukevat yhteydet kliinisiin yhteistyökumppaneihin.

Korkeakoulussa tutkitaan muun muassa bioyhteensopivia mikrojärjestelmiä ja niiden vuorovaikutusta hermosolujen kanssa. Alan tutkimus auttaa selvittämään esimerkiksi neurologisten sairauksien taustalla olevia syitä.

Korkeakoulussa suunnitellaan kotipalvelurobotteja, jotka auttavat vanhuksia esimerkiksi turvallisuuteen, kommunikointiin, viihteeseen ja terveyteen liittyvissä tehtävissä.

Terveydenhoidon laatua pyritään parantamaan myös langattoman viestinnän ja langattomien verkkojen avulla.

Sähkötekniikan korkeakoulu on vetäjänä Aalto-yliopiston Health Factoryssä. Health Factory etsii ratkaisuja konkreettisiin terveys- ja hyvinvointialan ongelmiin ja yhdistää Aalto-yliopiston ja sen sidosryhmien osaamista: Health Factory.

Sivusta vastaa: viestinta-elec [at] aalto [dot] fi (Aalto-yliopiston viestintä) | Viimeksi päivitetty: 30.03.2017.