Dekaani Tuija Pulkkinen: Kovat tieteet tarvitsevat lisää naisopiskelijoita

31.10.2013

Osaavatko tytöt matematiikkaa? Kuudesluokkalaisten tyttöjen vastaukset kertovat, että ei niin hyvin. Vastaavasti pojat osaavat omasta mielestään laskea vallan mainiosti. Tuloksissa ei ole juuri eroa, mutta mielikuvat osaamisesta ovat erilaisia tyttöjen ja poikien kesken.

- Tytöt ovat vakuuttuneita siitä, etteivät voi saada sekä kynsilakkaa että matematiikan osaamista, vaan joutuvat valitsemaan niiden välillä, Pulkkinen provosoi puheenvuorossaan Women in Tech -foorumissa lokakuussa 2013.

Niin sanotun kovan tekniikan parissa työskentelee vain vähän naisia. Ongelmaan ei myöskään ole tulossa muutosta, sillä esimerkiksi Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoista vain reilu kymmenen prosenttia on naisia. Pulkkinen kokee, että kovilla tieteillä ongelmana ovat mielikuvat, jotka eivät vastaa todellisuutta.

- Sähkötekniikka ei ole pelkästään kännykän rakentamista. Meillä tehdään paljon esimerkiksi terveyteen liittyviä tutkimuksia, Pulkkinen kertoo.  

Pulkkinen itse opiskeli Helsingin yliopistossa teoreettinen fysiikka pääaineenaan. Parin sadan pojan joukossa opintonsa aloitti yhtä aikaa noin kymmenen naista. Pulkkinen painottaa roolimallien merkitystä uravalinnoissa. Aloittaessaan aikoinaan työskentelyn Ilmatieteen laitoksella, hän oli ainoa naispuolinen jatko-opiskelija yksikössään. Siirtyessään reilu parikymmentä vuotta myöhemmin Aalto-yliopiston palvelukseen, puolet hänen yksikkönsä henkilökunnasta koostui tohtoreiksi väitelleistä naisista.

Epäonnistumisesta avaruuteen

Omalta uraltaan Pulkkinen nosti esiin hankkeen, jossa rakennettiin Euroopan avaruusjärjestölle (ESA) neljän satelliitin rypästä. Niiden tarkoitus oli kartoittaa maapallon lähiavaruutta ja auringon vaikutusta siihen. Satelliitteja kuljettanut raketti räjähti nousun jälkeen. Tunnelmat olivat alaimaissa, kun useiden vuosien työpanos leijaili palasina maahan.

- Paikalla olleilta tutkijoilta meni noin kymmenen minuuttia toipumiseen ja sen jälkeen alkoivat keskustelut siitä, miten tästä mennään eteenpäin, miten ja millä tutkimusta rahoitetaan ja kuinka saada ihmiset jälleen mukaan projektiin, Pulkkinen kertoo.

Reilu neljä vuotta edellisen jälkeen laukaistiin uusi satelliittirypäs. Tällä kertaa kaikki meni nappiin ja satelliittien havaintoja on saatu kolmentoista vuoden ajan.

- Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten toimia, kun asiat eivät mene niin hyvin ja kuinka siitä tilanteesta noustaan ja miten taas päästään tavoitteeseen, joka on saavutettavissa, Pulkkinen toteaa.

Tekniikan opetusta päiväkoteihin

Tyttöjen kiinnostuksen tekniikkaa kohtaan pitäisi panostaa jo varhaisessa vaiheessa.

- Meidän pitäisi vaikuttaa jo päiväkoteihin ja esiopetukseen, jotta tytöt saataisiin kiinnostumaan ylipäätään luonnontieteistä ja matematiikasta, Pulkkinen kehottaa.

Sähkötekniikan korkeakoulu on Tuija Pulkkisen johdolla panostanut LUMA-toiminnan kehittämiseen, jotta koululaiset sekä tytöt että pojat, pääsisivät itse kokeilemaan esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä välineillä, joita kouluissa ei välttämättä ole tarjota. Esimerkiksi DNA:n eristäminen.

Women in Tech -foorumi kokosi ensimmäistä kertaa yhteen kaikki naiset ja miehet, jotka ovat kiinnostuneita teknologiabisneksen tulevaisuudesta – ja siitä, kuinka naiset saadaan mukaan rakentamaan menestystarinoita. Foorumi järjestettiin 15.10.2013 Dipolissa, Espoon Otaniemessä.

Kuva: Julia Weckman

Takaisin