Strategia

Aalto-yliopiston missiona on muuttaa maailmaa korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta sekä kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu toteuttaa tätä missiota edistämällä koulun tutkimusaloissa tehtävää perustutkimusta sekä uusimpien teknologioiden kehittämistä. Korkeakoulu tarjoaa korkealuokkaista insinöörikoulutusta sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille.

Sähkötekniikan korkeakoulun painopiste on luonnontieteen ja tekniikan perustutkimuksessa sekä näiden tutkimustulosten hyödyntämisessä sovellusten ja palveluiden kehittämisessä. Korkeakoulun erityinen vahvuus on tutkimuksen vahva linkittyminen suomalaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Edustamamme alat ovat keskeisiä suomalaiselle (vienti)teollisuudelle, joka tarvitsee kasvavassa määrin korkeasti koulutettua työvoimaa.

”Where Science and Technology meet Society”

Sähkötekniikan korkeakoulun iskulause on ”Where Science and Technology meet Society” – missä tiede ja teknologia kohtaavat yhteiskunnan. Se mukailee Aalto-yliopiston yhteistä teemaa ”Where Science and Art meet Technology and Business”.

Yliopiston tehtävänä on olla ideahautomo, jossa uudet ajatukset lentävät. Tavoitteemme on tuottaa ymmärrystä siitä, miten luonto toimii ja miten voimme teknologian keinoin tukea hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Toimintakulttuuri

Toimintamme jakautuu kolmeen pääalueeseen: sähkötekniikkaan, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä fysiikan sovelluksiin. Viisi laitostamme ja kaksi erillisyksikköämme sekä kolme koulutusohjelmaamme toimii kukin yhdellä tai useammalla näistä alueista.

Osaamispohjamme soveltuu teoreettiseen tutkimukseen, menetelmä- ja sovelluskehitykseen sekä integroitujen systeemitason ratkaisujen tuottamiseen.
Toimintamme kehittämisen edellytyksiä ovat hyvä johtajuus, toimivat palvelut, kansainvälisyys ja korkeatasoinen infrastruktuuri.

Tutkimuksen kärjessä

Tavoitteenamme on verkostoitua tehokkaasti sekä korkeakoulun sisällä että muun akateemisen maailman ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Monitieteisten ja kunnianhimoisten hankkeiden avulla meillä on mahdollisuus luoda aivan uudentyyppisiä teknologioita ja innovaatioita, jotka voivat radikaalisti muuttaa nykyisiä toimintatapoja. Lisätietoa tutkimuksesta

Uudistuva koulutus

Opiskelu ja opetus ovat ydintoimintaamme. Opetuksen arviointi luo pohjan uudistuksille. Tärkeintä on sekä opettajien että opiskelijoiden sitoutuminen opettamiseen ja oppimiseen. Lisätietoa opetuksesta

Ihmiset keskiöön urajärjestelmien avulla

Aalto-yliopiston uusilla urajärjestelmillä jokainen henkilöstömme jäsen voi hyödyntää ja kehittää osaamistaan ja siten antaa parhaan panoksensa huippuyliopiston toimintaan. Lippulaivana muutosprosessissa on kansainvälisen mallin mukainen tenure track -järjestelmä, jonka eri tasot avaavat professoritehtävät myös nuorten tutkijoiden ulottuville. Lisätietoa tenure trackistä

Tutkimuksen painopistealueet

Tutkimustoimintamme keskittyy avainteknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnan suurten haasteiden asettamiin tutkimusongelmiin. Teknologioista olemme valinneet painopistealueiksemme tieto- ja viestintäteknologian sekä mikro- ja nanoteknologian. Yhteiskunnan suurista teemoista koulullemme keskeisiä ovat energia, ympäristö sekä terveys ja hyvinvointi. Lue lisää

Lisätietoa

Sivusta vastaa: viestinta-elec [at] aalto [dot] fi (Aalto-yliopiston viestintä) | Viimeksi päivitetty: 30.03.2017.