Taustalla pitkä historia

Sähkötekniikan korkeakoulu rakentuu Teknillisen korkeakoulun (TKK) 160-vuotisen historian perustalle. Korkeakoulu on yksi neljästä itsenäisestä tekniikan koulusta uudessa Aalto-yliopistossa, joka aloitti toimintansa vuonna 2010. Aalto-yliopisto muodostettiin yhdistämällä Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu.

Teknillistä opetusta ja tutkimusta vuodesta 1849

Helsingin teknillinen reaalikoulu aloitti toimintansa vuonna 1849. Varsinainen teknillinen ammattiopetus alkoi vuoden 1858 sääntöuudistuksen jälkeen. Uudistuksen myötä aloitettiin myös teknillisten ammattiosastojen perustaminen: insinööri-, koneinsinööri-, arkkitehti-, kemian teknologian ja maanmittausosasto aloittivat toimintansa 1860-luvun kuluessa.

laboratorio.jpgVuonna 1872 oppilaitos muutettiin Polyteknilliseksi kouluksi ja vuonna 1879 Polyteknilliseksi Opistoksi. Oppilaitos muutti vuonna 1877 Helsingin keskustasta Hietalahden torin laidalle omaan rakennukseensa, jota laajennettiin 1904 ja 1927.

Polyteknillinen Opisto muutettiin yliopiston tasoiseksi Suomen Teknilliseksi Korkeakouluksi vuonna 1908. Korkeakoulussa suoritettiin aluksi insinööri-, maanmittari- ja arkkitehtitutkinnot. Nimike diplomi-insinööri otettiin varsinaisesti käyttöön tutkintosääntöä uudistettaessa 1940-luvun alussa.

Muutto Otaniemeen

Toisen maailmansodan jälkeen Hietalahden alue alkoi käydä pieneksi. Päätös TKK:n muutosta tehtiin 1948, ja seuraavana vuonna valtio osti uudeksi kampusalueeksi Espoon maalaiskunnan itäosassa sijaitsevan Otaniemen kartanon alueen.

amfi_2005.jpgKampukselle rakennettiin ensin opiskelijoiden asuinalue, Teekkarikylä, joka toimi vuoden 1952 olympialaisten kisakylänä. Ensimmäiset korkeakoulun toiminnat siirtyivät Espooseen vuonna 1955. Korkeakoulun päärakennuksen ensimmäinen osa valmistui vuonna 1964, ja muutto Hietalahdesta saatiin päätökseen noin kymmenen vuotta myöhemmin.

Otaniemestä muodostui 1950- ja 60-luvuilla suomalaisen arkkitehtuurin eturivin kohde. Arkkitehti Alvar Aalto laati Otaniemen kampusalueen yleissuunnitelman ja vastasi useiden rakennusten, kuten päärakennuksen ja Otahallin suunnittelusta. Reima Pietilä ja Raili Paatelainen suunnittelivat Dipolin, ja Heikki ja Kaija Sirenin toimisto Teekkarikylän vanhimmat asuntolarakennukset, Servin Mökki -ravintolan ja Otaniemen kappelin.

Osaksi Aalto-yliopistoa

Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät 1.1.2010 monialaiseksi Aalto-yliopistoksi. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu jakaantui 1.1.2011 neljäksi tekniikan alan korkeakouluksi. Uudet koulut muodostuvat vanhoista tiedekunnista ja niiden nimet ovat Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu.


Sähkötekniikan korkeakoulun virstanpylväitä

1883 Sähkötekniikan opetus aloitetaan Polyteknillisessä Opistossa.

1887 Gottfried Strömberg aloittaa sähkötekniikan laboratorioharjoitukset Polyteknillisessä Opistossa.

1908 Koneinsinööriosastolle perustetaan Sähkötekniikan opintosuunta ja Johannes Sohlmann nimitetään ensimmäiseksi Suomen Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan professoriksi.

1911 Diplomi-insinööritutkinnon voi suorittaa myös sähkötekniikasta.

1926 Sähkölaitoslaboratorio valmistuu Hietalahteen.

1938 Ensimmäinen naispuolinen sähkötekniikan opiskelija Ulla Tuominen-Karosuo.

1941 Suomen teknillinen korkeakoulu muutetaan Teknilliseksi korkeakouluksi. Samalla Sähköteknillinen osasto irrotetaan Koneinsinööriosastosta omaksi yksikökseen.

1941 Jouko Pohjanpalo ensimmäinen radiotekniikasta väitellyt tohtori.

1969 Sähköteknillinen osasto muuttaa Otaniemeen.

1985 Osaston laajennus valmis.

1987 Osaston nimeksi tulee Sähkötekniikan osasto.

1995 Osaston nimeksi vaihdetaan Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto.

2008 TKK jakautuu tiedekuntiin: Elektroniikan, automaation ja tietoliikenteen tiedekunta muodostetaan Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastosta. Automaatio- ja systeemitekniikan laitos siirtyy osaksi ETA-tiedekuntaa.

2010 Teknillinen korkeakoulu osaksi Aalto-yliopistoa.

2011 Teknillinen korkeakoulu jakautui neljäksi korkeakouluksi ja Elektroniikan, automaation ja tietoliikenteen tiedekunnasta tulee Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu.


Lisätietoa

Sivusta vastaa: viestinta-elec [at] aalto [dot] fi (Aalto-yliopiston viestintä) | Viimeksi päivitetty: 30.03.2017.