Signaali laadusta

Sähkötekniikan korkeakoulussa sähkötekniikka, luonnontieteet ja informaatioteknologia punotaan yhteen älykkäiksi järjestelmiksi, jotka säästävät energiaa ja lisäävät hyvinvointia. Korkeakoulussa kehitetään elämänlaatua parantavia ratkaisuja vanhustenhoidosta avaruusrobotteihin. Tutkimus vastaa moniin kestävän kehityksen haasteisiin.

Monitieteisten hankkeiden sekä laajempien tutkimusohjelmien avulla meillä on mahdollista luoda uudentyyppisiä teknologioita, jotka voivat radikaalisti muuttaa nykyisiä toimintatapoja ja sovelluksia. Tutkimustulokset jalostetaan innovaatioiksi ja yhteiskuntaa palveleviksi sovelluksiksi hyödyntämällä Aalto-yliopiston taiteellista ja kaupallista osaamista.

Uuden luomisen mahdollistavat sitoutuneet tutkijat, ahkerat opiskelijat, moderni tutkimusinfrastruktuuri ja erinomainen tukiorganisaatio. Yksi korkeakoulumme vahvuuksista on tiivis ja kansainvälinen yhteishenki.


Sähkötekniikan korkeakoulu lukuina

Professoreiden lukumäärä: 54
Henkilöstö: 598

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita (FTE*): 1 946
Tohtorintutkintoja: 47
Maisterintutkintoja: 255
Kandidaatintutkintoja: 264

* Laskennalliset kokopäiväiset perustutkinto-opiskelijat. Luku sisältää myös päätoimisten jatko-opiskelijoiden määrän.

Perustutkintoon tähtäävät koulutusohjelmat:

Automaatio- ja informaatioteknologia
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Automation and Electrical Engineering
Computer, Communication and Information Sciences
Nano and Radio Sciences
Life Science Technologies
Space Science and Technology (SpaceMaster)


Lisätietoa


Lataa korkeakoulun esite

Esite on ladattavissa suomeksi ja englanniksi.

ELEC2015_kansi.jpg ELEC2015_ENG_kansi.jpg

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää